klocki ham.
Numer ATM: 71622
CHEVROLET
ASTRA HATCHBACK (09.98-)
2.0 (82kW/112KM) 09.98-07.02 (-)
ASTRA KOMBI (09.98-07.05)
2.0 (94kW/128KM) 10.99-07.02 (-)
ASTRA SEDAN (09.98-)
2.0 GLS (94kW/128KM) 03.99-07.02 (-)
VECTRA (03.96-12.05)
2.0 (81kW/110KM) 05.98- (-)
VECTRA (03.96-12.05)
2.2 GLS (102kW/139KM) 05.98- (-)
OMEGA (09.91-12.98)
2.0 (85kW/116KM) 09.91-12.98 (-)
OMEGA (09.91-12.98)
2.0 Hybrid (87kW/118KM) 09.91-12.98 (-)
OMEGA (09.91-12.98)
2.2 GL (98kW/133KM) 09.91-12.98 (-)
OMEGA (09.91-12.98)
2.2 GLS (85kW/116KM) 09.91-12.98 (-)
OMEGA (09.91-12.98)
2.9 GLS (107kW/145KM) 09.91-12.98 (-)
OMEGA (09.91-12.98)
2.9 GLS AWD (107kW/145KM) 09.91-12.98 (-)
OMEGA KOMBI (09.96-09.00)
2.0 (85kW/116KM) 09.96-09.00 (-)
OMEGA KOMBI (09.96-09.00)
2.0 Hybrid (87kW/118KM) 09.96-09.00 (-)
OMEGA KOMBI (09.96-09.00)
2.2 (98kW/133KM) 09.96-09.00 (-)
OMEGA KOMBI (09.96-09.00)
2.9 (107kW/145KM) 09.96-09.00 (-)
OPEL
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
1.8 (65kW/88KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
1.8 S (66kW/90KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
2.0 (90kW/122KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
2.0 i (85kW/115KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
2.3 D (54kW/73KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
2.3 TD Interc. (74kW/100KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
2.4 i (92kW/125KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
2.6 i (110kW/150KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
3.0 (3000) (115kW/156KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
3.0 (3000) (130kW/177KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
3.0 (3000) CAT (130kW/177KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
3.0 24V (3000) (147kW/200KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
3.0 24V (3000) (150kW/204KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A (16_, 17_, 19_)
3.0 24V Evolution500 (169kW/230KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
1.8 (65kW/88KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
1.8 (85kW/115KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
1.8 N (60kW/82KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
1.8 S (66kW/90KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
2.0 (90kW/122KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
2.0 i (85kW/115KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
2.3 D (54kW/73KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
2.3 TD Interc. (74kW/100KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
2.4 i (92kW/125KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
2.6 i (110kW/150KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
3.0 (115kW/156KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
3.0 (130kW/177KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
3.0 24V (147kW/200KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
3.0 24V Omega 3000 (150kW/204KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA A KOMBI (66_, 67_)
3.0 CAT (130kW/177KM) 09.86-05.94 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.0 (85kW/115KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.0 (85kW/116KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.0 16V (100kW/136KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.2 16V (106kW/144KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.2 DTI 16V (81kW/110KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.2 DTI 16V (88kW/120KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.5 D (96kW/131KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.5 DTI (110kW/150KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.5 TD (96kW/130KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.5 V6 (125kW/170KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
2.6 V6 (132kW/180KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
3.0 V6 (155kW/211KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
3.2 V6 (160kW/218KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.0 (85kW/116KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.0 (90kW/122KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.0 16V (100kW/136KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.2 16V (106kW/144KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.2 DTI 16V (88kW/120KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.5 DTI (110kW/150KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.5 TD (96kW/131KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.5 V6 (125kW/170KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
2.6 V6 (132kW/180KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
3.0 V6 (155kW/211KM) 03.94-07.03 (-)
OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_)
3.2 V6 (160kW/218KM) 03.94-07.03 (-)
SENATOR B (29_)
3.0 (115kW/156KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR B (29_)
2.5 i (103kW/140KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR B (29_)
2.6 i (110kW/150KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR B (29_)
3.0 (130kW/177KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR B (29_)
3.0 24V (150kW/204KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR B (29_)
3.0 i CAT (130kW/177KM) 09.87-09.93 (-)
VECTRA B (36_)
1.6 GL (60kW/82KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
1.6 i (55kW/75KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
1.6 i 16V (74kW/100KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
1.7 TD (60kW/82KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
1.8 i 16V (85kW/115KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
1.8 i 16V (92kW/125KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.0 DI 16V (60kW/82KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.0 i 16V (100kW/136KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.2 i 16V (108kW/147KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.5 i V6 (125kW/170KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
2.6 i V6 (125kW/170KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B (36_)
i 500 2.5 (143kW/194KM) 09.95-04.02 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
1.6 i (55kW/75KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
1.6 i 16V (74kW/101KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
1.7 TD (60kW/82KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
1.8 i 16V (85kW/116KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
1.8 i 16V (92kW/125KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.0 DI 16V (60kW/82KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.0 i 16V (100kW/136KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.2 i 16V (108kW/147KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.5 (144kW/196KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.5 i V6 (125kW/170KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B HATCHBACK (38_)
2.6 i V6 (125kW/170KM) 10.95-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
1.6 i (55kW/75KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
1.6 i 16V (74kW/100KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
1.7 TD (60kW/82KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
1.8 i 16V (85kW/115KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
1.8 i 16V (92kW/125KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.0 DI 16V (60kW/82KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.0 i 16V (100kW/136KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.2 i 16V (108kW/147KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.5 i V6 (125kW/170KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
2.6 i V6 (125kW/170KM) 11.96-07.03 (-)
VECTRA B KOMBI (31_)
i 500 2.5 (143kW/194KM) 11.96-07.03 (-)
VAUXHALL
CARLTON MK II KOMBI
1.8 (74kW/100KM) 10.78-08.86 (-)
CARLTON MK III
1.8 (65kW/88KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
1.8 i (85kW/115KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
1.8 S (66kW/90KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.0 (73kW/99KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.0 (74kW/100KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.0 (85kW/115KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.3 D (54kW/73KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.3 TD Interc. (74kW/100KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.4 i (92kW/125KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
2.6 i (110kW/150KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
3.0 3000 24V (150kW/204KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
3.6 24V Lotus (277kW/377KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
3000 24V (147kW/200KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III
3000 CAT (130kW/177KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
1.8 (65kW/88KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
1.8 i (85kW/115KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
1.8 N (60kW/82KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
1.8 S (66kW/90KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.0 (74kW/100KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.0 (85kW/115KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.0 i (90kW/122KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.3 D (54kW/73KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.3 TD Interc. (74kW/100KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.4 i (92kW/125KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
2.6 i (110kW/150KM) 09.86-03.94 (-)
CARLTON MK III KOMBI
3.0 24V (147kW/200KM) 09.86-03.94 (-)
OMEGA
2.0 (85kW/115KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.0 (85kW/116KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.0 16V (100kW/136KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.2 16V (106kW/144KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.2 DTI 16V (88kW/120KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.5 DTI 24V (110kW/150KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.5 TD (96kW/131KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.5 V6 (125kW/170KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
2.6 V6 (132kW/180KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
3.0 V6 (155kW/211KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA
3.2 V6 (160kW/218KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.0 (85kW/116KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.0 16V (100kW/136KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.2 16V (106kW/144KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.2 DTI 16V (88kW/120KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.5 DTI 24V (110kW/150KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.5 TD (96kW/131KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.5 V6 (125kW/170KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
2.6 V6 (132kW/180KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
3.0 V6 (155kW/211KM) 03.94-02.01 (-)
OMEGA KOMBI
3.2 V6 (160kW/218KM) 03.94-02.01 (-)
SENATOR MK II
2.5 i (103kW/140KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR MK II
2.6 i (110kW/150KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR MK II
3.0 (130kW/177KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR MK II
3.0 (135kW/183KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR MK II
3.0 24V (150kW/204KM) 09.87-09.93 (-)
SENATOR MK II
3.0 i CAT (130kW/177KM) 09.87-09.93 (-)
VECTRA
1.6 i 16V (74kW/100KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
1.7 TD (60kW/82KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
1.8 i 16V (85kW/116KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
1.8 i 16V (92kW/125KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.0 DI 16V (60kW/82KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.0 i 16V (100kW/136KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.2 i 16V (108kW/147KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.5 i GSi (143kW/194KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.5 i V6 (125kW/170KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA
2.6 i V6 (125kW/170KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
1.6 i (55kW/75KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
1.6 i 16V (74kW/101KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
1.7 TD (60kW/82KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
1.8 i 16V (85kW/116KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
1.8 i 16V (92kW/125KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.0 Di 16V (60kW/82KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.0 DTi 16V (74kW/101KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.0 i 16V (100kW/136KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.2 i 16V (108kW/147KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.5 i GSi (143kW/194KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.5 i V6 (125kW/170KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA HATCHBACK
2.6 i V6 (125kW/170KM) 10.95-12.00 (-)
VECTRA KOMBI
1.8 i 16V (85kW/115KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.0 i 16V (100kW/136KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.5 i V6 (125kW/170KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
1.6 i 16V (74kW/100KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
1.8 i 16V (92kW/125KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.0 DI 16V (60kW/82KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.2 i 16V (108kW/147KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.5 i GSi (143kW/194KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA KOMBI
2.6 i V6 (125kW/170KM) 11.96-09.00 (-)
VECTRA MK II
1.8 16V (90kW/122KM) 04.02- (-)
VECTRA MK II
1.8 16V Dualfuel (90kW/122KM) 04.02- (-)
VECTRA MK II
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 04.02- (-)
VECTRA MK II
2.2 16V (108kW/147KM) 04.02- (-)
VECTRA MK II
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 04.02- (-)
VECTRA MK II GTS
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 08.02- (-)
VECTRA MK II KOMBI
2.0 DTI 16V (74kW/101KM) 10.03- (-)
VECTRA MK II KOMBI
2.2 DTI 16V (92kW/125KM) 10.03- (-)
VECTRA MK II KOMBI
1.8 16V (103kW/140KM) 10.03- (-)
21050
1501223604
1501223612
1605006
1605026
1605031
1605047
1605687
1605786
1605799
1605879
1605883
1605924
90273260
90485138
90487271
90540177
9193476
9195058
Cena netto
Cena za kpl.:
28,20 / kpl.
Cena brutto
Cena za kpl.:
34,68 / kpl.
Ilość:
- +