klocki ham.
Numer ATM: 71808
HONDA
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
1.4 16V (MB8) (55kW/75KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
1.4 16V (MB8) (66kW/90KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
1.5 16V (MB9) (84kW/114KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
1.6 16V (MC1) (85kW/116KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
1.6 16V (MC1) (92kW/125KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
2.0 i D (MC3) (74kW/101KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI AERODECK (MB, MC) (04.98-02.01)
2.0 i D (MC3) (77kW/105KM) 04.98-02.01 (-)
CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) (10.95-02.01)
2.0 TDiC (77kW/105KM) 11.98-10.00 (-)
CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) (10.95-02.01)
1.4 LPG (66kW/90KM) 01.97-02.01 (-)
CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) (10.95-02.01)
1.6 (93kW/126KM) 10.95-09.00 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.4 i (MA8, MB2) (55kW/75KM) 09.95-02.01 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.4 i (MA8, MB2) (66kW/90KM) 09.94-02.01 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.5 16V (MB3) (84kW/114KM) 01.97-02.01 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.5 i Vtec-E (MA9) (66kW/90KM) 09.94-01.97 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.6 16V (MB4) (85kW/116KM) 01.97-02.01 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.6 i (MB1) (83kW/113KM) 09.94-01.97 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
1.6 i Vtec (MB1) (93kW/126KM) 09.94-01.97 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
2.0 i TD (MB7) (63kW/86KM) 01.97-02.01 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
2.0 TdiC (MB7) (74kW/101KM) 11.98-10.00 (-)
CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) (09.94-02.01)
2.0 TdiC (MB7) (77kW/105KM) 11.98-10.00 (-)
CIVIC VII COUPE (EM2) (02.01-12.05)
1.6 i (81kW/110KM) 02.01-12.05 (-)
CIVIC VII COUPE (EM2) (02.01-12.05)
1.7 i (88kW/120KM) 05.01-12.05 (-)
CIVIC VII COUPE (EM2) (02.01-12.05)
1.7 i VTEC (92kW/125KM) 05.01-12.05 (-)
CIVIC VII HATCHBACK (EU, EP, EV) (03.99-02.06)
1.6 i (81kW/110KM) 02.01-09.05 (-)
CIVIC VII HATCHBACK (EU, EP, EV) (03.99-02.06)
1.4 i (55kW/75KM) 02.01-09.05 (-)
CIVIC VII HATCHBACK (EU, EP, EV) (03.99-02.06)
1.4 iS (EP1) (66kW/90KM) 02.01-09.05 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.4 (61kW/83KM) 10.89-10.92 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.4 (66kW/90KM) 08.89-10.91 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.5 i 16V (66kW/90KM) 08.89-03.95 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.6 (96kW/131KM) 10.89-10.92 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.6 16V (78kW/106KM) 08.89-03.95 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.6 i 16V (90kW/122KM) 08.89-03.95 (-)
CONCERTO (HW) (08.89-10.96)
1.6 i 16V (82kW/111KM) 08.89-03.95 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.4 (61kW/83KM) 10.89-10.92 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.4 (66kW/90KM) 08.89-10.91 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.5 i 16V (66kW/90KM) 08.89-05.95 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.6 (96kW/131KM) 10.89-10.92 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.6 16V (78kW/106KM) 08.89-03.95 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.6 i 16V (90kW/122KM) 08.89-03.95 (-)
CONCERTO SEDAN (HWW) (08.89-05.95)
1.6 i 16V (82kW/111KM) 08.89-03.95 (-)
CMC VII SEDAN (ES, ET) (10.00-04.06)
1.2 i-DSI (58kW/79KM) 04.01-10.04 (-)
CMC VII SEDAN (ES, ET) (10.00-04.06)
1.3 Hybrid (ES9) (69kW/94KM) 09.02-12.05 (-)
CMC VII SEDAN (ES, ET) (10.00-04.06)
1.3 IMA (ES9. ED9) (61kW/83KM) 10.03-09.05 (-)
CMC VII SEDAN (ES, ET) (10.00-04.06)
1.4 (ES4) (66kW/90KM) 12.00-09.05 (-)
CMC VII SEDAN (ES, ET) (10.00-04.06)
1.6 (81kW/110KM) 02.01-09.05 (-)
CMC VII SEDAN (ES, ET) (10.00-04.06)
1.7 (EU3) (85kW/116KM) 02.01-09.05 (-)
ROVER
200 COUPE (XW)
2.0 (152kW/207KM) 10.92-09.97 (-)
200 COUPE (XW)
216 (82kW/111KM) 01.96-12.97 (-)
200 COUPE (XW)
216 (90kW/122KM) 10.92-06.99 (-)
200 COUPE (XW)
220 GSi (100kW/136KM) 05.94-06.99 (-)
200 COUPE (XW)
220 Turbo (147kW/200KM) 10.92-06.99 (-)
200 HATCHBACK (XW)
214 (55kW/75KM) 09.93-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
216 GSi (85kW/116KM) 10.89-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
216 GTi (90kW/122KM) 09.90-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
218 D (52kW/71KM) 09.91-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
218 TD (65kW/88KM) 09.91-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
220 GTi (100kW/136KM) 01.93-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
220 GTi (103kW/140KM) 09.91-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
220 Turbo (147kW/200KM) 01.93-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
214 G Si/Si (70kW/95KM) 01.90-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
214 G Si/Si (76kW/103KM) 12.92-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
214 Si/G si (66kW/90KM) 10.89-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
216 GSi (82kW/111KM) 10.89-10.95 (-)
200 HATCHBACK (XW)
216 GTi (96kW/131KM) 09.90-10.95 (-)
25 (RF)
1.1 (44kW/60KM) 11.99-05.05 (-)
25 (RF)
1.1 (55kW/75KM) 09.99-06.01 (-)
25 (RF)
1.1 16V (55kW/75KM) 01.04-05.05 (-)
25 (RF)
1.4 16V (62kW/84KM) 10.99-05.05 (-)
25 (RF)
1.4 16V (76kW/103KM) 10.99-05.05 (-)
25 (RF)
1.6 16V (80kW/109KM) 10.99-05.05 (-)
25 (RF)
1.8 16V (107kW/145KM) 02.00-05.05 (-)
25 (RF)
1.8 16V (85kW/116KM) 10.99-05.05 (-)
25 (RF)
2.0 iDT (83kW/113KM) 01.02-12.04 (-)
25 (RF)
2.0 iDT (74kW/101KM) 10.99-05.05 (-)
400 (RT)
414 Si (76kW/103KM) 05.95-03.00 (-)
400 (RT)
420 D (63kW/86KM) 11.95-03.00 (-)
400 (RT)
420 Di (77kW/105KM) 05.95-03.00 (-)
400 (RT)
420 Si Lux (100kW/136KM) 12.95-03.00 (-)
400 (RT)
414 (55kW/75KM) 03.96-12.99 (-)
400 (RT)
416 Si (82kW/111KM) 05.95-03.00 (-)
400 (RT)
416 Si (83kW/113KM) 05.95-03.00 (-)
400 (RT)
416 Si (85kW/116KM) 05.95-03.00 (-)
400 (XW)
414 (70kW/95KM) 01.93-04.95 (-)
400 (XW)
414 GSI/SI (66kW/90KM) 04.90-04.95 (-)
400 (XW)
416 GSI/GSE (85kW/116KM) 04.90-04.95 (-)
400 (XW)
416 GTI (90kW/122KM) 04.90-04.95 (-)
400 (XW)
416 GTI/GTE (96kW/131KM) 04.90-04.95 (-)
400 (XW)
418 D (49kW/67KM) 09.91-04.95 (-)
400 (XW)
418 TD (65kW/88KM) 09.91-04.95 (-)
400 (XW)
420 Turbo (147kW/200KM) 01.93-04.95 (-)
400 (XW)
414 GSI/SI Cat (76kW/103KM) 10.92-04.95 (-)
400 (XW)
416 GSI (82kW/111KM) 04.90-04.95 (-)
400 (XW)
420 GSI/SLI/GTIA/ite (100kW/136KM) 01.93-04.95 (-)
400 (XW)
420 GTI/GSIA/itesse (103kW/140KM) 02.92-04.95 (-)
400 (XW)
414 (55kW/75KM) 03.96-12.97 (-)
400 (XW)
414 Si (76kW/103KM) 05.95-03.00 (-)
200 KABRIOLET (XW) (04.90-11.99)
214 1.4 (66kW/90KM) 01.92-11.99 (-)
200 KABRIOLET (XW) (04.90-11.99)
214 1.4 (70kW/95KM) 04.90-09.92 (-)
200 KABRIOLET (XW) (04.90-11.99)
214 1.4i 16V (76kW/103KM) 01.93-11.99 (-)
200 KABRIOLET (XW) (04.90-11.99)
216 1.6 (82kW/111KM) 04.90-02.96 (-)
200 KABRIOLET (XW) (04.90-11.99)
216 1.6i (90kW/122KM) 01.92-11.99 (-)
200 KABRIOLET (XW) (04.90-11.99)
216 1.6i 16V (82kW/111KM) 01.96-11.99 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
211 (44kW/60KM) 01.98-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
214 i (55kW/75KM) 11.95-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
214 Si (76kW/103KM) 11.95-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
216 Si (82kW/111KM) 11.95-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
218 K Vi (107kW/145KM) 11.95-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
218 Si (88kW/120KM) 08.99-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
220 D/SD (63kW/86KM) 11.95-03.00 (-)
200 HATCHBACK (RF) (11.95-11.00)
220 SD i (77kW/105KM) 11.95-03.00 (-)
MG
MG ZR (06.01-04.05)
105 (76kW/103KM) 06.01-04.05 (-)
MG ZR (06.01-04.05)
120 (86kW/117KM) 06.01-04.05 (-)
MG ZR (06.01-04.05)
2.0 TD (83kW/113KM) 12.02-04.05 (-)
MG ZR (06.01-04.05)
2.0 TD (74kW/101KM) 06.01-04.05 (-)
MG ZS (07.01-04.05)
1.6 (79kW/107KM) 07.03-04.05 (-)
MG ZS (07.01-04.05)
120 (86kW/117KM) 07.01-04.05 (-)
MG ZS (07.01-04.05)
2.0 TD (83kW/113KM) 01.04-04.05 (-)
MG ZS (07.01-04.05)
2.0 TD (74kW/101KM) 01.04-04.05 (-)
MG ZS HATCHBACK (07.01-10.05)
1.6 (82kW/111KM) 11.01-10.05 (-)
MG ZS HATCHBACK (07.01-10.05)
120 (86kW/117KM) 07.01-10.05 (-)
MG ZS HATCHBACK (07.01-10.05)
2.0 TD (83kW/113KM) 01.04-10.05 (-)
MG ZS HATCHBACK (07.01-10.05)
2.0 TD (74kW/101KM) 01.04-10.05 (-)
EXPRESS BOX (03.03-05.05)
1.4 (76kW/103KM) 03.03-05.05 (-)
EXPRESS BOX (03.03-05.05)
1.8 (86kW/117KM) 03.03-05.05 (-)
EXPRESS BOX (03.03-05.05)
2.0 TD (74kW/101KM) 03.03-05.05 (-)
EXPRESS BOX (03.03-05.05)
2.0 TD (83kW/113KM) 03.03-05.05 (-)
MGR V8 (09.92-12.95)
3.9 (140kW/190KM) 09.92-12.95 (-)
21515
21516
21517
45022S74E10
45022S74E50
45022SK3E00
45022SK3E00HS
45022SK3E01HS
45022ST3E00
45022ST3E01
45022ST3E10
45022ST3E22
45022ST3E30
45221SK3E01
GBP90336
GBP90325
SE8000290
SFP000390
SFP000410
GBP90315
GBP90315AF
GBP90324
GBP90325
GBP90325AF
GBP9
Cena netto
Cena za kpl.:
57,17 / kpl.
Cena brutto
Cena za kpl.:
70,32 / kpl.
Ilość:
- +