klocki ham.
Numer ATM: 70270
AUDI
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.0 TDI (100kW/136KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.0 TDI (103kW/140KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.0 TFSI 16V (147kW/200KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.7 TDI (132kW/179KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.0 TDI quattro (150kW/204KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.0 TDI quattro (171kW/232KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.2 FSI (188kW/256KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.2 FSI quattro (188kW/256KM) 04.02-03.09 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.0 TDI (100kW/136KM) 07.04-03.11 (06.05-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.0 TDI (103kW/140KM) 07.04-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.0 TDI (125kW/170KM) 11.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 06.05-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.4 (130kW/177KM) 05.04-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.4 quattro (130kW/177KM) 01.05-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.7 TDI (120kW/163KM) 11.04-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.7 TDI (132kW/180KM) 11.04-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.7 TDI (140kW/190KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.7 TDI quattro (120kW/163KM) 06.05-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.7 TDI quattro (132kW/180KM) 11.04-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.7 TDI quattro (140kW/190KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.8 FSI (140kW/190KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.8 FSI (154kW/210KM) 11.06-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.8 FSI (162kW/220KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.8 FSI quattro (140kW/190KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.8 FSI quattro (154kW/210KM) 06.07-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
2.8 FSI quattro (162kW/220KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 quattro (160kW/218KM) 05.04-05.06 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 05.04-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 TDI quattro (165kW/225KM) 05.04-05.06 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 06.06-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 TDI quattro (176kW/240KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 TFSI quattro (213kW/290KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.2 FSI (188kW/255KM) 05.04-05.09 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 05.04-10.08 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
4.2 FSI quattro (257kW/350KM) 06.06-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
4.2 quattro (246kW/335KM) 05.04-05.06 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.0 TFSI quattro (220kW/299KM) 10.08-03.11 (-)
A6 (4F2, C6) (05.04-03.11)
3.2 FSI (195kW/265KM) 05.09-03.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
2.7 TDI quattro (120kW/163KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
2.7 TDI quattro (132kW/179KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
2.7 TDI quattro (140kW/190KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TDI quattro (171kW/232KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TDI quattro (176kW/239KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TFSI quattro (213kW/290KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.2 FSI quattro (188kW/256KM) 05.06-08.11 (-)
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
4.2 FSI quattro (257kW/349KM) 05.06-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (100kW/136KM) 06.05-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (103kW/140KM) 06.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (125kW/170KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 06.05-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.4 (130kW/177KM) 03.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.4 quattro (130kW/177KM) 03.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI (120kW/163KM) 03.05-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI (132kW/180KM) 03.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI (140kW/190KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI quattro (120kW/163KM) 06.05-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI quattro (132kW/180KM) 03.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI quattro (140kW/190KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI (140kW/190KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI (154kW/210KM) 11.06-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI (162kW/220KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI quattro (140kW/190KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI quattro (154kW/210KM) 06.07-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI quattro (162kW/220KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 quattro (160kW/218KM) 03.05-05.06 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 03.05-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (165kW/225KM) 03.05-05.06 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 06.06-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (176kW/240KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TFSI quattro (213kW/290KM) 10.08-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.2 FSI (188kW/255KM) 03.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 03.05-10.08 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
4.2 FSI quattro (257kW/350KM) 06.06-08.11 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
4.2 quattro (246kW/335KM) 03.05-05.06 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (89kW/121KM) 09.05-06.06 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 (160kW/218KM) 03.05-05.06 (-)
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TFSI quattro (220kW/299KM) 10.08-08.11 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 (160kW/218KM) 07.03-05.06 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 (162kW/220KM) 07.03-05.05 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 11.03-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.2 FSI (191kW/260KM) 06.05-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.2 FSI quattro (191kW/260KM) 06.05-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.7 quattro (206kW/280KM) 10.02-05.06 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.0 TDI quattro (202kW/275KM) 05.03-07.05 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 TDI quattro (235kW/320KM) 01.05-06.05 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 TDI quattro (240kW/326KM) 07.05-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 quattro (246kW/334KM) 10.02-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
2.8 FSI (154kW/209KM) 08.07-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 TDI quattro (171kW/232KM) 08.03-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 FSI quattro (257kW/349KM) 06.06-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
6.0 W12 guattro (331kW/450KM) 12.03-07.10 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 (96kW/130KM) 11.04-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (103kW/140KM) 01.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 10.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (147kW/200KM) 11.04-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (162kW/220KM) 06.05-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.5 TDI (120kW/163KM) 11.04-05.06 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (120kW/173KM) 11.05-03.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (132kW/179KM) 01.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.0 quattro (160kW/218KM) 11.04-07.06 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.0 TDI quattro (150kW/204KM) 11.04-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 01.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.2 FSI (188kW/255KM) 01.05-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 01.05-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (162kW/220KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 (96kW/130KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (103kW/140KM) 01.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 10.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (147kW/200KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (162kW/220KM) 06.05-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (147kW/200KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (162kW/220KM) 06.05-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.5 TDI (120kW/163KM) 11.04-05.06 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (120kW/163KM) 11.05-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (132kW/179KM) 01.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
3.0 quattro (160kW/218KM) 11.04-07.06 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
3.0 TDI quattro (150kW/204KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
3.2 FSI (188kW/256KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (188kW/256KM) 11.04-06.08 (-)
FORD
FOCUS II (DA_, HCP) (07.04-09.13)
2.5 ST (166kW/225KM) 10.05-10.12(-)
SEAT
EXEO (3R2) (12.08-)
1.8 T (110kW/150KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TDI (88kW/120KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TDI (105kW/143KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TDI (125kW/170KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TFSI (147kW/200KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TFSI (155kW/211KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO ST (3R5) (05.09-)
2.0 TFSI (147kW/200KM) 05.09- (-)
EXEO ST (3R5) (05.09-)
2.0 TFSI (155kW/211KM) 05.09- (-)
23762
23763
23801
1501224782
4E0698151F
4E0698151M
4F0698151
4F0698151A
4F0698151D
8E0698151C
8E0698151G
Cena netto
Cena za kpl.:
116,53 / kpl.
Cena brutto
Cena za kpl.:
143,33 / kpl.
Ilość:
- +