tarcza ham. went.
Numer ATM: 1647S
CHEVROLET
MALIBU (V300) (01.12-)
2.4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'') 01.12- (-)
MALIBU (V300) (01.12-)
2.0 D (118kW/160KM) 04.12-
MALIBU (V300) (01.12-)
2.4 (123kW/167KM) 01.12-
CAMARO
3.6 (232kW/315KM) 01.11-12.15
CAMARO
3.6 (224kW/305KM) 09.09-12.10
CAMARO
3.6 (241kW/328KM) 09.11-12.15
CAMARO KABRIOLET 01.11 -
3.6 (232 kW/316 KM) 01.11 -
OPEL
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 04.11- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.6 (KOŁA 17'') (85kW/116KM) (KOŁA 17'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.6 SIDI (KOŁA 17'') (125kW/170KM) 03.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.6 Turbo (KOŁA 17'') (132kW/180KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.8 (KOŁA 17'') (103kW/140KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (KOŁA 17'') (140kW/190KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (KOŁA 17'') (143kW/195KM) 01.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (140kW/190KM) 05.09- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (143kW/195KM) 01.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (103kW/140KM) 07.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (118kW/160KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (120kW/163KM) 07.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (81kW/110KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (88kW/120KM) 03.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (96kW/131KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (118kW/160KM) 06.10- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (120kW/163KM) 07.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (KOŁA 17'') (162kW/220KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (KOŁA 17'') (162kW/220KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (KOŁA 17'') (184kW/250KM) 09.11- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo E85 (KOŁA 17'') (162kW/220KM) 09.10 (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (120kW/163KM) 07.13-
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.4 (KOŁA 17'') (103kW/140KM) 04.11- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.4 LPG (KOŁA 17'') (103kW/140KM) 07.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.6 (KOŁA 17'') (85kW/116KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.6 SIDI (KOŁA 17'') (125kW/170KM) 03.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.6 Turbo (KOŁA 17'') (132kW/180KM) 01.09- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.8 (KOŁA 17'') (103kW/140KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (KOŁA 17'') (140kW/190KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (KOŁA 17'') (143kW/195KM) 01.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA 17'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (143kW/195KM) 01.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (103kW/140KM) 07.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (118kW/160KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (120kW/163KM) 07.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (81kW/110KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (88kW/120KM) 03.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (KOŁA 17'') (96kW/131KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (118kW/160KM) 06.10- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (KOŁA 17'') (120kW/163KM) 07.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (KOŁA 17'') (162kW/220KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (KOŁA 17'') (162kW/220KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (KOŁA 17'') (184kW/250KM) 09.11- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo E85 (KOŁA 17'') (162kW/220KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (118 kW/160KM) 07/08 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.4 (35) (103 kW140KM) 09/11 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.4 LPG (35) (103 kW/140KM) 07/12 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 (35) (85 kW116KM) 07/08 - 06/12
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 CDTi (35) (88 kW/120KM) 07/15 - 01/17
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 CDTi (35) (100 kW/136KM) 07/15 - 12/16
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 SIDI (35) (125 kW/170KM) 03/13 - 11/14
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 Turbo (35) (132 kW/180KM) 01/09 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.8 (35) (103 kW/140KM) 07/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (35) (143 kW/194KM) 01/12 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (35) (140 kW/190KM) 07/08 - 03/17
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (143 kW/194KM) 01/12 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (140 kW/190KM) 07/08 - 03/17
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (120 kW/163KM) 07/13 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (103 kW/140KM) 07/13 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (81 kW/110KM) 07/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (96 kW/131KM) 07/08 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (88 kW/120KM) 03/12 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (125 kW/170KM) 11/14 - 12/16
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (35) (120 kW/163KM) 07/13 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (35) (118 kW/160KM) 06/10 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (35) (125 kW/170KM) 11/14 - 12/16
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 E85 Turbo (35) (162 kW/220KM) 09/10 - 11/11
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (35) (162 kW/220) 07/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (35) (184 kW/250KM) 04/14 - 11/14
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (35) (184 kW/250) 04/14 - 11/14
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (35) (184 kW/250KM) 09/11 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (35) (162 kW/220KM) 07/08 - 06/11
SAAB
9-5 (YS3G) (05.10-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 t BioPower (162kW/220KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 t BioPower XWD (162kW/220KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 TiD (118kW/160KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 TTiD (140kW/190KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 TTiD XWD (140kW/190KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 Turbo XWD (162kW/220KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.8 Turbo V6 XWD (221kW/301KM) (KOŁA17'') 05.10- (-)
VAUXHALL
INSIGNIA (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 04.11- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.6 Turbo (125kW/170KM) (KOŁA17'') 07.13- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA17'') 01.09- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.08-09.13 (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (143kW/195KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143kW/195KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (140kW/190KM) (KOŁA17'') 10.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/131KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA17'') 05.09- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA17'') 09.11- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 04.11- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.6 Turbo (125kW/170KM) (KOŁA17'') 07.13- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA17'') 01.09- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.08-09.13 (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (143kW/195KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143kW/195KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (140kW/190KM) (KOŁA17'') 11.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/131KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA17'') 05.09- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA17'') 09.11- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 04.11- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.12- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
1.6 Turbo (125kW/170KM) (KOŁA17'') 07.13- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA17'') 01.09- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA17'') 07.08-09.13 (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (143kW/195KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143kW/195KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI (140kW/190KM) (KOŁA17'') 11.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA17'') 03.12- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/131KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA17'') 05.09- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA17'') 07.08- (-)
INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA17'') 09.11- (-)
569083
13579150
13501320
569064
569422
13502214
13501308
13502214
13501303
23118055
23118530
13579150
569064
DF4996S
24.0130-0209.1
09.A971.10
09.A971.11
Cena netto
Cena za 1 szt:
/ 1 szt
Cena brutto
Cena za 1 szt:
/ 1 szt
Wybierz kolor:
Ilość:
- +
Dostępny Podana dostępność dotyczy wersji GT w kolorze czarnym, wybór innej wersji i/ lub innego koloru może przedłużyć czas realizacji do 3 dni roboczych.