tarcza ham. went.
Numer ATM: 1653S
CHEVROLET
MALIBU (V300) (01.12-)
2.4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'') 01.12- (-)
MALIBU (V300) (01.12-)
2.0 D (118kW/160KM) 04.12-
MALIBU (V300) (01.12-)
2.4 (123kW/167KM) 01.12-
OPEL
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 04.11- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.6 SIDI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 03.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 01.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.09- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 01.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/131KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 06.10- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 E85 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 09.10- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 04.14- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 09.11- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.8 V6 Turbo 4x4 (191kW/260KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239kW/325KM) 07.09- (-)
INSIGNIA A (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (120kW/163KM) 07.13-
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 04.11- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.6 SIDI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 03.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 01.09- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 01.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 01.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/131KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 06.10- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 04.14- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 09.11- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.0 E85 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.8 V6 Turbo 4x4 (191kW/260KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A SEDAN (G09) (07.08-)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239kW/325KM) 07.08- (-)
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (118 kW/160KM) 07/08 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.4 (35) (103 kW140KM) 09/11 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.4 LPG (35) (103 kW/140KM) 07/12 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 (35) (85 kW116KM) 07/08 - 06/12
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 CDTi (35) (88 kW/120KM) 07/15 - 01/17
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 CDTi (35) (100 kW/136KM) 07/15 - 12/16
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 SIDI (35) (125 kW/170KM) 03/13 - 11/14
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.6 Turbo (35) (132 kW/180KM) 01/09 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
1.8 (35) (103 kW/140KM) 07/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (35) (143 kW/194KM) 01/12 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI (35) (140 kW/190KM) 07/08 - 03/17
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (143 kW/194KM) 01/12 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (140 kW/190KM) 07/08 - 03/17
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (120 kW/163KM) 07/13 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (103 kW/140KM) 07/13 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (81 kW/110KM) 07/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (96 kW/131KM) 07/08 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (88 kW/120KM) 03/12 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI (35) (125 kW/170KM) 11/14 - 12/16
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (35) (120 kW/163KM) 07/13 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (35) (118 kW/160KM) 06/10 - 06/15
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (35) (125 kW/170KM) 11/14 - 12/16
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 E85 Turbo (35) (162 kW/220KM) 09/10 - 11/11
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (35) (162 kW/220) 07/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (35) (184 kW/250KM) 04/14 - 11/14
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo (35) (184 kW/250) 04/14 - 11/14
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (35) (184 kW/250KM) 09/11 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (35) (162 kW/220KM) 07/08 - 06/11
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.8 V6 Turbo 4x4 (35) (191 kW/260KM) 10/08 - 06/13
INSIGNIA A KOMBI (G09) (07.08-)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) (239 kW/325) 07/09 - 06/15
SAAB
9-5 (YS3G) (05.10-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 t BioPower (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 t BioPower XWD (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 TiD (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 TTiD (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 TTiD XWD (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 Turbo XWD (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
9-5 (YS3G) (05.10-)
2.0 Turbo V6 XWD (221kW/301KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.10- (-)
VAUXHALL
INSIGNIA (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 04.11- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.6 Turbo (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.13- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 01.09- (-)
INSIGNIA (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08-09.13 (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 10.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/130KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.09- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 04.14- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 09.11- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.8 V6 Turbo 4x4 (191kW/260KM) 07.08- (-)
INSIGNIA (07.08-)
2.8 VXR (239kW/325KM) 07.09- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 04.11- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.6 Turbo (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.13- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 01.09- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08-09.13 (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/130KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.09- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 09.11- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.8 V6 Turbo 4x4 (191kW/260KM) 07.08- (-)
INSIGNIA SEDAN (07.08-)
2.8 VXR (239kW/325KM) 07.09- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
1.4 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 04.11- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
1.4 LPG (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.12- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
1.6 (85kW/116KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
1.6 Turbo (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.13- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
1.6 Turbo (132kW/180KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 01.09- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
1.8 (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi (143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 BiTurbo CDTi 4x4(143kW/195KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (103kW/140KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (81kW/110KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (88kW/120KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 03.12- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI (96kW/130KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (118kW/160KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (120kW/163KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.13- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (125kW/170KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 11.14- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 CDTI 4x4 (140kW/190KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 05.09- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 Turbo (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 Turbo (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 04.14- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (162kW/220KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 07.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.0 Turbo 4x4 (184kW/250KM) (KOŁA 17'', KOŁA 18'') 09.11- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.8 V6 Turbo 4x4 (191kW/260KM) 08.08- (-)
INSIGNIA KOMBI (07.08-)
2.8 VXR (239kW/325KM) 07.09- (-)
569062
569128
13502199
13501303
23118534
8020584025871
09.A972.10
DF6112
13592623
Cena netto
Cena za 1 szt:
/ 1 szt
Cena brutto
Cena za 1 szt:
/ 1 szt
Wybierz kolor:
Ilość:
- +
Dostępny Podana dostępność dotyczy wersji GT w kolorze czarnym, wybór innej wersji i/ lub innego koloru może przedłużyć czas realizacji do 3 dni roboczych.