klocki ham.
Numer ATM: 70270
AUDI
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.0 TDI (100kW/136KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.0 TDI (103kW/140KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.0 TFSI 16V (147kW/200KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
2.7 TDI (132kW/179KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.0 TDI quattro (150kW/204KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.0 TDI quattro (171kW/232KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.2 FSI (188kW/256KM) 04.02-03.09 (-)
A4 KABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7) (04.02-03.09)
3.2 FSI quattro (188kW/256KM) 04.02-03.09 (-)
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.0 TDI (100kW/136KM) 07.04-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.0 TDI (103kW/140KM) 07.04-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.0 TDI (125kW/170KM) 11.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 06.05-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.4 (130kW/177KM) 05.04-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.4 quattro (130kW/177KM) 01.05-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.7 TDI (120kW/163KM) 11.04-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.7 TDI (132kW/180KM) 11.04-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.7 TDI (140kW/190KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.7 TDI quattro (120kW/163KM) 06.05-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.7 TDI quattro (132kW/180KM) 11.04-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.7 TDI quattro (140kW/190KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.8 FSI (140kW/190KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.8 FSI (154kW/210KM) 11.06-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.8 FSI (162kW/220KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.8 FSI quattro (140kW/190KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.8 FSI quattro (154kW/210KM) 06.07-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.8 FSI quattro (162kW/220KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 (160kW/218KM) 08.04-05.06
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 quattro (160kW/218KM) 05.04-05.06
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 05.04-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 TDI quattro (165kW/225KM) 05.04-05.06
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 06.06-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 TDI quattro (176kW/240KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 TFSI quattro (213kW/290KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.2 FSI (188kW/255KM) 05.04-05.09
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.2 FSI quattro (183kW/249KM) 09.06-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 05.04-10.08
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
4.2 FSI quattro (257kW/350KM) 06.06-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.0 TDI (120kW/163KM) 04.09-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
2.0 TDI (89kW/121KM) 09.05-06.06
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.0 TFSI quattro (220kW/299KM) 10.08-03.11
A6 (4F2, C6) (04.04-08.11)
3.2 FSI (195kW/265KM) 05.09-03.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
2.7 TDI quattro (120kW/163KM) 05.06-08.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
2.7 TDI quattro (132kW/180KM) 05.06-08.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
2.7 TDI quattro (140kW/190KM) 10.08-08.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 05.06-08.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 05.06-10.08
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TDI quattro (176kW/240KM) 10.08-08.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.0 TFSI quattro (213kW/290KM) 10.08-08.11
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 05.06-10.08
A6 ALLROAD (4FH, C6) (05.06-08.11)
4.2 FSI quattro (257kW/350KM) 05.06-12.10
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (100kW/136KM) 06.05-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (103kW/140KM) 06.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (125kW/170KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 06.05-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.4 (130kW/177KM) 03.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.4 quattro (130kW/177KM) 03.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI (120kW/163KM) 03.05-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI (132kW/180KM) 03.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI (140kW/190KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI quattro (120kW/163KM) 06.05-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI quattro (132kW/180KM) 03.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.7 TDI quattro (140kW/190KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI (140kW/190KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI (154kW/210KM) 11.06-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI (162kW/220KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI quattro (140kW/190KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI quattro (154kW/210KM) 06.07-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.8 FSI quattro (162kW/220KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 quattro (160kW/218KM) 03.05-05.06
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 03.05-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (165kW/225KM) 03.05-05.06
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 06.06-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI quattro (176kW/240KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TFSI quattro (213kW/290KM) 10.08-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.2 FSI (188kW/255KM) 03.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 03.05-10.08
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
4.2 FSI quattro (257kW/350KM) 06.06-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
4.2 quattro (246kW/335KM) 03.05-05.06
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (120kW/163KM) 04.09-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
2.0 TDI (89kW/121KM) 09.05-06.06
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 (160kW/218KM) 03.05-05.06
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TDI (171kW/232KM) 06.06-08.11
A6 AVANT (4F5, C6) (03.05-08.11)
3.0 TFSI quattro (220kW/299KM) 10.08-08.11
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 (160kW/218KM) 07.03-05.06 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 (162kW/220KM) 07.03-05.05 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 TDI quattro (155kW/211KM) 11.03-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.2 FSI (191kW/260KM) 06.05-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.2 FSI quattro (191kW/260KM) 06.05-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.7 quattro (206kW/280KM) 10.02-05.06 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.0 TDI quattro (202kW/275KM) 05.03-07.05 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 TDI quattro (235kW/320KM) 01.05-06.05 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 TDI quattro (240kW/326KM) 07.05-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 quattro (246kW/334KM) 10.02-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
2.8 FSI (154kW/209KM) 08.07-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
3.0 TDI quattro (171kW/232KM) 08.03-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
4.2 FSI quattro (257kW/349KM) 06.06-07.10 (-)
A8 (4E_) (10.02-07.10)
6.0 W12 guattro (331kW/450KM) 12.03-07.10 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 (96kW/130KM) 11.04-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (103kW/140KM) 01.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 10.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (147kW/200KM) 11.04-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (162kW/220KM) 06.05-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.5 TDI (120kW/163KM) 11.04-05.06 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (120kW/173KM) 11.05-03.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (132kW/179KM) 01.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.0 quattro (160kW/218KM) 11.04-07.06 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.0 TDI quattro (150kW/204KM) 11.04-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.0 TDI quattro (171kW/233KM) 01.06-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.2 FSI (188kW/255KM) 01.05-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
3.2 FSI quattro (188kW/255KM) 01.05-06.08 (-)
A4 AVANT (8ED, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (162kW/220KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 (96kW/130KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (103kW/140KM) 01.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TDI quattro (125kW/170KM) 06.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (125kW/170KM) 10.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (147kW/200KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI (162kW/220KM) 06.05-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (147kW/200KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (162kW/220KM) 06.05-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.5 TDI (120kW/163KM) 11.04-05.06 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (120kW/163KM) 11.05-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.7 TDI (132kW/179KM) 01.06-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
3.0 quattro (160kW/218KM) 11.04-07.06 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
3.0 TDI quattro (150kW/204KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
3.2 FSI (188kW/256KM) 11.04-06.08 (-)
A4 (8EC, B7) (11.04-06.08)
2.0 TFSI quattro (188kW/256KM) 11.04-06.08 (-)
FORD
FOCUS II (DA_, HCP) (07.04-09.13)
2.5 ST (166kW/225KM) 10.05-10.12(-)
MAZDA
3 (BK) 10/03 - 12/09
2.0 (110kW/150KM) 10.03-06.09
3 (BK) 10/03 - 12/09
2.0 MZR-CD (105kW/143KM) 12.06-06.09
3 (BK) 10/03 - 12/09
2.3 MPS Turbo (BK14) (191 kW/260 KM) 12.06 - 06.09
OPEL
SIGNUM
2.8 V6 Turbo (169kW/230KM) 09.05- 12.08
SIGNUM
2.8 V6 Turbo (184kW/250KM) 01.06- 12.08
VECTRA C
2.8 V6 Turbo (184kW/250KM) 08.05-08.08
VECTRA C GTS
2.8 V6 Turbo (169kW/230KM) 08.05-08.08
VECTRA C GTS
2.8 V6 Turbo (184kW/250KM) 08.05-08.08
VECTRA C GTS
2.8 V6 Turbo (188kW/255KM) 08.05-09.08
VECTRA C KOMBI
2.8 V6 Turbo (169kW/230KM) 08.05-10.08
VECTRA C KOMBI
2.8 V6 Turbo (184kW/250KM) 08.05-08.08
VECTRA C KOMBI
2.8 V6 Turbo (206kW/280KM) 07.06- 08.08
VECTRA C
2.8 V6 Turbo OPC (206 kW/280 KM) 09.06 - 08.08
VECTRA C GTS
2.8 V6 Turbo (206 kW/280 KM) 08.06 - 08.08
SAAB
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1,8t (110kW/150KM) 09.02-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1,8t BioPower (129kW/175KM) 05.09-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1.8 i (90kW/122KM) 01.04-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1.9 TiD (110kW/150KM) 09.04-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1.9 TiD (88kW/120KM) 09.04-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t (129kW/175KM) 09.02-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 T (154kW/210KM) 09.02-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t BioPower (129kW/175KM) 01.07-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t BioPower (147kW/200KM) 05.09-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 Turbo XWD (154kW/210KM) 01.08-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.2 TiD (92kW/125KM) 09.02-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.8 Turbo V6 (184kW/250KM) 03.05-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.8 Turbo V6 XWD (206kW/280KM) 05.08-12.11
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1.9 TTiD (132kW/180KM) 12.07-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t BioPower (154kW/210KM) 09.02-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.8 Turbo V6 (188kW/256KM) 12.07-02-15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
1,8t (110kW/150KM) 08.03-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
1,8t BioPower (129kW/175KM) 01.07-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
1.9 TiD (110kW/150KM) 01.06-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
1.9 TTiD (132kW/180KM) 12.07-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 (143kW/194KM) 04.06-09.07
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t (129kW/175KM) 08.03-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t (154kW/210KM) 08.03-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t BioPower (129kW/175KM) 01.07-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t BioPower (147kW/200KM) 06.07-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.8 Turbo V6 (169kW/230KM) 02.06-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.8 Turbo V6 (184kW/250KM) 02.06-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.8 Turbo V6 (188kW/256KM) 12.07-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.8 Turbo V6 (203kW/276KM) 02.09-02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.8 Turbo V6 (206kW/280KM) 02.09-02.15
9-3 KOMBI
1.8 i (90kW/122KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
1.8t 2.0 (110kW/150KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
1.9 TiD (110kW/150KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
1.9 TiD (88kW/120KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
1.9 TTiD (132kW/180KM) 12.07- 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (110kW/150KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (129kW/175KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (147kW/200KM) 02.09-02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (154kW/209KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
2.0 t BioPower (129kW/175KM) 01.07-02.15
9-3 KOMBI
2.0 t BioPower (147kW/200KM) 02.09-02.15
9-3 KOMBI
2.8 Turbo V6 (184kW/250KM) 03.05-02.15
9-3 KOMBI
2.8 Turbo V6 (188kW/256KM) 12.07-02.15
9-3 KOMBI
2.8 Turbo V6 XWD (206kW/280KM) 05.08-12.11
9-3 KOMBI
2.0 t XWD (154kW/209KM) 06.08-02-02.15
9-3X (YS3) 02/09 - 02/15
1.9 TTiD (132kW/180KM) 02.09-12.12
9-3X (YS3) 02/09 - 02/15
2.0 t BioPower XWD (154kW/209KM) 02.09-12.12
9-3X (YS3) 02/09 - 02/15
2.0 t BioPower XWD (162kW/220KM) 01.11-12.12
9-3X (YS3) 02/09 - 02/15
2.0 t XWD (154kW/209KM) 02.09-02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1.9 TTiD (118 kW/160 KM) 12.07 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
1.9 TTiD (96 kW/130 KM) 12.07 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t (120 kW/163 KM) 01.07 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t (177 kW/241 KM) 05.09 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t Bio Power (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t Bio Power (120 kW/163 KM) 01.07 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t BioPower XWD (154 kW/210 KM) 01.08 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t BioPower XWD (120 kW/163 KM) 01.08 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t BioPower XWD (162 kW/220 KM) 01.08 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t XWD (120 kW/163 KM) 01.07 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t XWD (162 kW/220 KM) 01.08 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 t XWD (177 kW/241 KM) 05.09 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.0 T16 (143 kW/194 KM) 06.06 - 02.15
9-3 (YS3F) 09/02 - 02/15
2.8 Turbo V6 (169 kW/230 KM) 03.05 - 02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
1.9 TTiD (118 kW/160 KM) 12.07 - 02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
1.9 TTiD (96 kW/130 KM) 12.07 - 02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t (120 kW/163 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t BioPower (120 kW/163 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KABRIOLET (YS3F)
2.0 t BioPower (162 kW/220 KM) 01.11 - 0.15
9-3 KOMBI
1.9 TTiD (96 kW/130 KM) 12.07 - 02.15
9-3 KOMBI
1.9 TTiD (118 kW/160 KM) 12.07 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (120 kW/163 KM) 01.07 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t (177 kW/241 KM) 05.09 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t Bio Power XWD (154 kW/209 KM) 06.08 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t BioPower (120 kW/163 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t BioPower (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t BioPower XWD (120 kW/163 KM) 01.07 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t BioPower XWD (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t XWD (120 kW/163 KM) 01.07 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t XWD (162 kW/220 KM) 01.11 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 t XWD (177 kW/241 KM) 05.09 - 02.15
9-3 KOMBI
2.0 T16 (143 kW/194 KM) 04.06 - 02.15
9-3 KOMBI
2.8 Turbo V6 (169 kW/230 KM) 03.05 - 02.15
SEAT
EXEO (3R2) (12.08-)
1.8 T (110kW/150KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TDI (88kW/120KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TDI (105kW/143KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TDI (125kW/170KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TFSI (147kW/200KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO (3R2) (12.08-)
2.0 TFSI (155kW/211KM) (koła 17') 12.08- (-)
EXEO ST (3R5) (05.09-)
2.0 TFSI (147kW/200KM) 05.09- (-)
EXEO ST (3R5) (05.09-)
2.0 TFSI (155kW/211KM) 05.09- (-)
VW
PASSAT CC (357) (02.08-01.12)
1.8 TSI (118kW/160KM) 06.08- 01.12
PASSAT CC (357) (02.08-01.12)
2.0 TSI (147kW/200KM) 06.08-01.12
PASSAT CC (357) (02.08-01.12)
3.6 FSI 4motion (220kW/299KM) 02.08-01.12
CC (358) 11.11 - 12.16
3.6 FSI 4motion (220kW/300KM) 11/11 - 12/16
PASSAT CC (357) (02.08-01.12)
2.0 TSI (155 kW/211KM) 11/10 - 01/12
23762
23763
23801
1501224782
4E0698151F
4E0698151M
4F0698151
4F0698151A
4F0698151D
8E0698151C
8E0698151G
Cena netto
Cena za kpl.:
133,93 / kpl.
Cena brutto
Cena za kpl.:
164,74 / kpl.
Ilość:
- +
Dostępny Podana dostępność dotyczy tarczy bez opcji malowania, wybór opcji malowania może przedłużyć czas realizacji do 2 dni