Strona główna / Porady techniczne / Czy wiesz że...

Czy wiesz że...

Czy wiesz że...

Czy wiesz że...

Woda i brud, które dostaną się w obszar styku tarczy hamulcowej z klockiem, mogą zdecydowanie osłabić działanie klocków hamulcowych, a tym samym pogorszyć skuteczność hamulców i wydłużyć drogę hamowania. Za osłabienie hamowania odpowiedzialny może być również tzw. efekt fadingu, czyli powstawanie poduszki gazowej w miejscu styku tarczy z klockiem hamulcowym w efekcie działania wysokich temperatur. Kolejnym czynnikiem pogarszającym efektywność hamowania są pojawiające się w trakcie eksploatacji obwodowe rowki na powierzchniach roboczych tarcz hamulcowych. Rowki te powodują zmniejszenie rzeczywistej powierzchni styku tarczy z klockiem, co powoduje wzrost nacisku jednostkowego i wzrost temperatury na styku współpracujących elementów (tarczy i klocka).

Rozwiązaniem tych problemów są hamulce sportowe, w których używane są nacinane i nawiercane tarcze hamulcowe (Mikoda GT Series), które oprócz lepszego wyglądu poprawiają skuteczność układu hamulcowego. Rowki i otwory działają jak bieżnik w oponie odprowadzając wodę, brud i gazy spod klocka, poprawiając tym samym efekt hamowania oraz dodatkowo czyszczą i wyrównują powierzchnię klocka.  Dzięki temu powierzchnie robocze tarcz tuningowych przez cały okres użytkowania pozostają równe i gładkie podczas gdy tarcze standardowe po pewnym czasie zwykle pokrywają się obwodowymi rowkami w wyniku dostania się pod klocek różnych zanieczyszczeń. Powoduje to zmniejszenie powierzchni ciernej, co musi też prowadzić do pogorszenia hamowania. Dodatkowo otwory w powierzhcni roboczej tarczy odprowadzając ciepło przeciwdziałają przegrzaniu się tarczy hamulcowej. Rowki tuningowe pełnia również dodatkową funkcję, ponieważ ich głebokość jest równa minimalnej dopuszczalnej grubości tarczy hamulcowej, ich  wytarcie stanowi wyraźnie widoczny sygnał konieczności wymiany tarcz hamulcowych.