Strona główna / Jakość

Jakość

Dzięki wysokiemu poziomowi techniczno - technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, wyroby firmy Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względów na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe.

Obecnie działania firmy skoncentrowane są na zapewnianiu jakości wyrobu,która jest kontrolowana na każdym etapie produkcji za pomocą światowej klasy urządzeń pomiarowych:

 

Etap I

Przygotowanie oprzyrządowania do odlewania.W celu zapewnienia prawidłowych wymiarów odlewu, oprzyrządowanie (formy, rdzennice, płyty) poddaje się szczegółowej kontroli wymiarowej na współrzędnościowym centrum pomiarowym przez jego zastosowaniem w procesie produkcji. Dodatkowo poddaje się je cyklicznym badaniom wymiarowy w trakcie użytkowania każdorazowo po wykonaniu określonej ilości odlewów.

   

 

Etap II

w trakcie procesu odlewania kontrolowany i korygowany jest na bieżąco skład chemiczny ciekłego metalu, jego temperatura oraz skład, temperatura i wilgotność masy formierskiej. 

Etap III

w trakcie procesu studzenia odlewów zachowany jest odpowiedni czas tego procesu, żeby pozbyć się naprężeń wewnętrznych. Po ostudzeniu odlewy poddawane wszystkim wymaganym badaniom parametrów wytrzymałościowych.

Etap IV

w procesie czyszczenia odlewu oraz szlifowania nadaje się mu odpowiedni wygląd powierzchni, co podlega kontroli wzrokowej oraz sprawdzeniu chropowatości powierzchni.

Etap V

obróbka mechaniczna (toczenie, wiercenie, szlifowanie, wyważanie) - po wykonaniu każdej z tych operacji wyroby poddawane są kontroli wymiarowej w celu sprawdzenia, czy mieszczą się w założonych tolerancjach wymiarowych

 

Etap VI

kontrola końcowa, konserwacja i pakowanie.

Po zakończeniu procesu produkcji wyroby poddawane są 100 % kontroli jakości. Następnie wyrób, w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w trakcie składowania i transportu, jest konserwowany specjalną emulsją konserwującą, zawijany w folię oraz pakowany w indywidualne kartony konfekcyjne.Kontrola wyrobu na poszczególnych etapach produkcji wykonana jest przez doświadczoną, odpowiednio przeszkoloną załogę z wykorzystaniem najwyższej klasy urządzeń pomiarowych.

Wysoką jakość naszych wyrobów potwierdza bardzo niski wskaźnik reklamacji.

Wszystkie wyroby posiadają certyfikat TÜV Rheinland i mogą być stosowane jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE.