Strona główna / Porady techniczne / Charakterystyka tarcz hamulcowych MIKODA GT SERIES

Charakterystyka tarcz hamulcowych MIKODA GT SERIES

Charakterystyka tarcz hamulcowych MIKODA GT SERIES

Sportowe Tarcze Hamulcowe MIKODA GT Series

Jednym z najważniejszych elementów stanowiącym o bezpieczeństwie jazdy jest niewątpliwie układ hamulcowy. Pomimo sprawnego układu hamulcowego w pojeździe na pogorszenie skuteczności jego działania a co za tym wydłużenia drogi hamowania może mieć wpływ klika czynników niezależnych od użytkownika:

Każda tarcza hamulcowa ma określoną pojemność cieplną. Podczas hamowania a w szczególności podczas awaryjnego hamowania wytwarzana energia kinetyczna zamieniana jest w energię cieplną. W momencie kiedy tarcza przekroczy swoją pojemność cieplną doprowadza to do przegrzania się elementów układu hamulcowego i znacznego obniżenia jego skuteczności.

Woda i brud, które dostaną się w obszar styku tarczy hamulcowej z klockiem, mogą zdecydowanie osłabić działanie klocków hamulcowych, a tym samym pogorszyć skuteczność hamulców i wydłużyć drogę hamowania. Wynikiem tego są pojawiające się w trakcie eksploatacji obwodowe rowki na powierzchniach roboczych tarcz hamulcowych. Rowki te powodują zmniejszenie rzeczywistej powierzchni styku tarczy z klockiem, co powoduje wzrost nacisku jednostkowego i wzrost temperatury na styku współpracujących elementów (tarczy i klocka).

Fading - zjawisko to polega na gromadzeniu się pomiędzy klockiem a tarczą hamulcową gazów które tworząc niejako poduszkę powietrzną znacznie zmniejszają skuteczność hamowania poprzez osłabienie miejsca przylegania klocka do tarczy hamulcowej.

Właśnie dlatego firma Mikoda wychodząc naprzeciw zjawiskom pogarszającym siłę hamowania produkuje sportowe tarcze hamulcowe serii GT. Otwory i nacięcia w powierzchni ściernej tarczy powodują szybsze odprowadzenie ciepła dzięki czemu użytkownik nie doprowadza do przegrzania elementów układu hamulcowego. Nacięcia wykonane w powierzchni roboczej tarczy powodują iż na skutek działania sił odśrodkowych znacznie szybciej usuwane są z przestrzeni pomiędzy tarczą a klockiem, pyły i inne zanieczyszczenia powstające podczas hamowania. Nacięcia w tarczy sportowej Mikoda GT Series zapobiegają powstawaniu zjawiska fadingu, a także skutecznie odprowadzają wodę i parę wodną z powierzchni tarczy, znacznie zwiększając skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni. Dodatkowa nacięcia w tarczy czyszczą i wyrównują powierzchnię klocka. Dzięki temu powierzchnie robocze tarcz sportowych Mikoda GT Series przez cały okres użytkowania pozostają równe i gładkie, podczas gdy tarcze standardowe po pewnym czasie zwykle pokrywają się obwodowymi rowkami w wyniku dostania się pod klocek różnych zanieczyszczeń. Powoduje to zmniejszenie powierzchni ciernej, co musi też prowadzić do pogorszenia hamowania. Dodatkowo wytarcie rowków tuningowych stanowi wyraźnie widoczny sygnał o konieczności wymiany tarcz hamulcowych. Dodatkowym atutem jest fakt iż tarcze Mikoda serii GT doskonale będą prezentować się za felgą każdego samochodu.a